Samen een mooie club!

Het voortbestaan van een voetbalvereniging wordt bepaald door de inzet van vrijwilligers. Ook GDC heeft een groot aantal vrijwilligers die de club ondersteunen, desalniettemin wordt er ieder seizoen weer opnieuw geconstateerd dat veelal dezelfde schouders deze lasten dragen. Om alle activiteiten, taken en werkzaamheden goed te laten verlopen zijn meerdere handen nodig.

Tijdens de algemene ledenvergadering in december 2017 is door de aanwezige leden goedkeuring gegeven om een vrijwilligersbeleid voor onze vereniging op te stellen. Een vrijwilligerscommissie is vervolgens gestart met het opstellen van het vrijwilligersbeleid GDC.

Donderdag 17 mei 2018 waren alle leden en ouders van jeugdleden uitgenodigd voor de presentatie van het vrijwilligersbeleid GDC. De grijs gearceerde delen zijn het komende seizoen nog niet van toepassing! Wel moeten alle actieve leden vanaf 16 jaar voor 1 JUNI het online vrijwilligersformulier invullen.

Een bijdrage van ieder lid zorgt niet alleen voor het voortbestaan van de club maar ook voor saamhorigheid, betrokkenheid, leuke contacten, positieve energie en dankbare voetballers!

We hopen op ieders medewerking want alleen met jullie hulp kunnen we er voor zorgen dat GDC een mooie, positieve club blijft!

 

Terug