26 mei 2018 Sponsordag + Afsluitings BBQ!

26 mei 2018 kunnen we allemaal vast in onze agenda zetten! Deze dag speelt het eerste tegen Sleeuwijk 1 en zal de jaarlijkse sponsordag gehouden worden. Deze dag sluiten we af met een BBQ! De uitnodigingen worden nog naar onze sponsoren verstuurd maar houd deze dag vast vrij. We hopen op een grote opkomst! Alle leden […]

Lees meer

28 maart: Schoolvoetbal bij GDC

14 scholen nemen deel aan het schoolvoetbaltoernooi dat gespeeld wordt op woensdagmiddag  28 maart en zullen gaan strijden om de volgende ronde te halen. Hierbij doen we tevens een oproep voor scheidsrechters die de wedstrijden willen leiden, Je kunt je aanmelden bij Henk van der Stelt of bij Marti Vos

Lees meer

9 november: feestavond Vrienden van GDC

Voor in uw agenda: feestavond Vrienden van GDC: vrijdag 9 november 2018, aanvang vanaf 20.30 uur. Omdat de Vrienden van GDC dit jaar 20 jaar bestaat willen wij iets extra’s doen. Zo hebben wij voor deze avond een artiestenduo ingehuurd, te weten Change-duo. Website zoeken op change-duo.jouwweb.nl

Lees meer

19 maart: ledenvergadering Vrienden van GDC

Wij nodigen u uit voor de jaarlijkse Ledenvergadering op maandag 19 maart 2018, start om 20.30u, in de kantine van GDC   Agenda ledenvergadering: 1. Opening door de voorzitter 2. Mededelingen/Ingekomen stukken 3. Notulen jaarvergadering 2017 4. Jaarverslag penningmeester Verslag kascontrolecommissie (inclusief benoeming nieuw lid) 5. Bestuursverkiezing Aftreden en herkiesbaar: Cees Treffers en Wim van de […]

Lees meer

Donderdag 12 oktober Pubquiz!

Evenals de afgelopen jaren komt ook dit jaar de welbekende pubquiz weer terug met de feestweek. Inloop vanaf half 8 en we starten om 20.00u. Je kan je team inschrijven via pubquiz@vvgdc.nl. De kosten bedragen €5,= per team, dat uit maximaal 8 personen mag bestaan. VOL=VOL dus wees er snel bij!

Lees meer