Op vrijdag 29 Mei zal dit jaar de jeugdafsluiting gehouden worden. Vanaf 18.30 uur zullen er activiteiten zijn voor alle F, E- en D pupillen. Na afloop zal er weer gelegenheid zijn om met zijn allen gezellig te barbecuen. (complete programma volgt nog)

Vanaf 21.00 uur worden alle C, B- en A junioren verwacht. Zij zullen beginnen met de barbecue. Aansluitend hierop volgt er een dropping. (complete programma volgt nog)

Graag zien wij dat een ieder die aanwezig zal zijn zich zelf opgeeft voor deze avond.
Dit i.v.m. het bestellen van het vlees voor de barbecue.
Dus als je jezelf niet opgegeven hebt en je bent er wel dan kun je helaas niet aan de barbecue deelnemen.

Opgave-briefjes worden te zijner tijd uitgedeeld.

Wij hopen weer op een grote opkomst.

Groeten,
Jeugdcommissie

Terug