Op vrijdagavond 20 november is de feestavond van de Vrienden van GDC. Het feest begint om 20.30u, vanaf 20.00 is de kantine open.

Voor een  hapje en een drankje wordt gezorgd. Natuurlijk zijn ook de partners van de leden  meer dan welkom. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 18 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

 

Contributie seizoen 2015 – 2016

We willen ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2015 – 2016 (€ 50,–) zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan op twee manieren:

  1. Overmaken op bankrekeningnummer 1038.42.985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

  1. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

We willen een ieder verzoeken de contributie uiterlijk op 31 december 2015 te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of  neem  contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

Financiën

We hebben het afgelopen jaar geld uitgegeven aan de volgende zaken:

– bijdrage bussen nacompetitie en beslissingswedstrijd

– zitbanken rond het A-veld

– tafels op het terras

– kantenmaaier

– afvalbakken Nederland Schoon

– tekstborden entree

 

Mailadres

Als we je mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Dat is makkelijker voor ons, want dan hoeft de nieuwsbrief niet rondgebracht te worden, maar dan wordt deze verstuurd per mail.

Terug