Hierbij wordt u uitgenodigd om aanwezig te zijn voor de Algemene ledenvergadering van vv GDC op 29 december 2016 om 19.30 uur in de kantine gelegen aan de Nieuwesteeg te Eethen. De agenda voor deze avond  kunt u onderstaand lezen en digitaal via deze link.

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Wijziging statuten

Leden vanaf 16 jaar en ouder zijn ook stemgerechtigd om te mogen stemmen. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd om te komen stemmen

Een exemplaar van de statuten GDC 1979 en de concept statutenwijziging voor 12-12-2016 liggen vanaf 13 december 2016 ter inzage in de bestuurskamer en te downloaden via de links aan begin van deze zin.

 

Terug