Op vrijdag 9 november 2018 (20.30 uur) is in de GDC-kantine feestavond. Om het 20-jarig bestaan van de “Vrienden van GDC” te vieren, is er naast te eten en te drinken, ook een optreden van de band “Change-duo”!
Als je niet eerder op de feestavond bent geweest, is het nu een goede gelegenheid!
Ook je partner is van harte welkom.
Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 7 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

Contributie seizoen 2018 – 2019
We willen ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2018 – 2019 (€ 50,–) te betalen. Dit kan op twee manieren:
1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van
“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.
2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.
We willen een ieder vragen de contributie uiterlijk op 31 december 2018 te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, of een nieuw lid aanmelden, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met
Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

Financiën
Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken:
• aanschaf hogedrukreiniger, printer en statafels
• snoeien van de coniferen

Hopelijk tot ziens op de jubileum-avond!

Terug