Programma

 


 

Speeldagenkalender Competities Zuid – Seizoen 2023/’24

Voetbalpiramide (GDC 1)
Over de komende twee seizoenen zullen er boven op het reguliere aantal degradatieplaatsen (nu 1 rechtstreeks en 2 via nacompetitie), nog extra degradatieplaatsen komen (3e klasse 3 extra). In de onderstaande tabel staat hoeveel dit er ongeveer zijn per klasse per seizoen. Aangezien dit geen exacte aantallen zijn, zal door middel van nacompetitie ook voor de extra degradatieplekken gespeeld gaan worden. Dit zal plaats gaan vinden in het seizoen 2022/’23 en 2023/’24, waarna in het seizoen 2024/’25 de definitieve piramide-vorm heeft gekregen.

Niveau

Seizoen 22/23

Per poule

Seizoen 23/24

Per poule

1e klasse

13

1,2

28

2,8

2e klasse

60

2,7

56

3,1

3e klasse

136

3,2

112

3,1

4e klasse

128

1,9

240

3,8

5e klasse

0

0

0

0

Na afweging van deze scenario’s worden de volgende voorstellen gedaan om de structuur van de piramide te versterken.
1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de Hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde divisie. Bij velen leeft de veronderstelling dat de Hoofdklasse het hoogste niveau zou kunnen zijn. Dat is in de voetbalpiramide niet het geval want boven de Hoofdklassen hebben we de Tweede en Derde divisie. Deze wijziging geeft dus beter weer hoe de piramide eruit ziet.
2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent zaterdag en zondag bij elkaar in één poule, waarbij het thuisspelende team de speeldag bepaalt, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op speeldag zaterdag hebben.
3. Het totale aantal poules in de Eerste tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse gaan we terug van 42 poules naar 32 poules.
4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van het aantal teams en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2023/’24
KNVB District Zuid I

3e klasse A t/m D (GDC 1 – 3e klasse D)
– De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
– De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen E t/m G volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse.
– De nummers 10, 11 en 12 van 3e klassen A, B en C en de nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse D zijn herkanser en spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen A t/m H volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema voor vijf plaatsen in de 3e klasse.
– De nummers 13 en 14 van 3e klassen A, B en C en de nummers 12 en 13 van de 3e klasse D degraderen
naar de 4e klasse.

Reserve 2e klasse A t/m F (GDC 2 – 2e klasse E)
– De kampioenen van de 2e klasse promoveren naar de 1e klasse.
– De periodekampioenen spelen samen met de herkanser uit de reserve 1e klasse A en B volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie een nacompetitie voor vier plaatsen in de reserve 1e klasse.
– Degradatie geschiedt op vrijwillige basis. Bij de teaminschrijving voor het seizoen 2024/2025 kan de vereniging zelf aangeven of een team wenst uit te komen in de reserve 2e klasse dan wel dat indeling in een lagere klasse wenst te worden ingedeeld.

 


Terug