Programma

 


 

Speeldagenkalender Competities Zuid – Seizoen 2022/’23

Voetbalpiramide (GDC 1)
Over de komende twee seizoenen zullen er boven op het reguliere aantal degradatieplaatsen (nu 1 rechtstreeks en 2 via nacompetitie), nog extra degradatieplaatsen komen (3e klasse 3 extra). In de onderstaande tabel staat hoeveel dit er ongeveer zijn per klasse per seizoen. Aangezien dit geen exacte aantallen zijn, zal door middel van nacompetitie ook voor de extra degradatieplekken gespeeld gaan worden. Dit zal plaats gaan vinden in het seizoen 2022/’23 en 2023/’24, waarna in het seizoen 2024/’25 de definitieve piramide-vorm heeft gekregen.

Niveau

Seizoen 1

Per poule

Seizoen 2

Per poule

1e klasse

13

1,2

28

2,8

2e klasse

60

2,7

56

3,1

3e klasse

136

3,2

112

3,1

4e klasse

128

1,9

240

3,8

5e klasse

0

0

0

0

Na afweging van deze scenario’s worden de volgende voorstellen gedaan om de structuur van de piramide te versterken.
1. Met ingang van seizoen 2023/2024 krijgt de Hoofdklasse een nieuwe naam en wordt het de Vierde divisie. Bij velen leeft de veronderstelling dat de Hoofdklasse het hoogste niveau zou kunnen zijn. Dat is in de voetbalpiramide niet het geval want boven de Hoofdklassen hebben we de Tweede en Derde divisie. Deze wijziging geeft dus beter weer hoe de piramide eruit ziet.
2. Met ingang van seizoen 2023/2024 wordt er gemengd ingedeeld in de Derde en Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent zaterdag en zondag bij elkaar in één poule, waarbij het thuisspelende team de speeldag bepaalt, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op speeldag zaterdag hebben.
3. Het totale aantal poules in de Eerste tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/2023 en 2023/2024 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse gaan we terug van 42 poules naar 32 poules.
4. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van het aantal teams en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

 

Promotie-/degradatieregeling senioren mannen seizoen 2022/’23
KNVB District Zuid I

Standaardklassen 3e klasse A t/m E
• De kampioenen promoveren naar de 2e klasse.
• De periodekampioenen spelen samen met de herkansers van de 2e klassen G en H een nacompetitie voor twee plaatsen in de 2e klasse volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema.
• De nummers 9, 10 en 11 van de 3e klasse spelen samen met de periodekampioenen van de 4e klassen volgens een nog vast te stellen wedstrijdschema een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse.
• De nummers 12 en 13 van de 3e klasse B, C en E en nummers 12, 13 en 14 van de 3e klasse A en D degraderen naar de 4e klasse.

Reserve-elftallen Reserve 2e klasse A t/m F
Reserve 2e klasse – najaarscompetitie
• De nummers 1 t/m 5 en de twee beste nummers 6 van de reserve 2e klasse A t/m F plaatsen zich voor de promotiepoules van de voorjaarscompetitie.
• De overige teams plaatsen zich voor de niet-promotiepoules van de voorjaarscompetitie.
Reserve 2e klasse – voorjaarscompetitie
• De teams die zich hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 4 poules van 8 teams en spelen een hele competitie. De kampioen van iedere poule promoveert naar de reserve 1e klasse.
• De teams die zich niet hebben geplaatst voor de promotiepoules worden ingedeeld in 5 poules van 7 of 8 teams waarbij in alle poules een hele competitie wordt gespeeld.
• De voorjaarscompetitie kent 14 speelrondes; deze start op 21 januari 2023 en eindigt op 27 mei 2023.
• Voor het seizoen 2023/’24 kunnen verenigingen teams vrij inschrijven voor deelname aan de competitie van de reserve 2e klasse.


Terug