Mutatie lidmaatschap*


  * De gegevens zoals ingevuld via dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB, de coördinatoren van vv GDC en leiders/trainers. Persoonsgegevens zijn tevens in te zien in de bestuurskamer van vv GDC. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Privacy Policy op de website van vv GDC.

  * Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden door het volledig invullen van dit mutatieformulier.

  Wie niet voor 30 juni opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen.

  * Bij minderjarigen dient het lidmaatschap gewijzigd te worden door de ouder/verzorger.

  * Bij het wijzigen van het lidmaatschap en/of persoonsgegevens blijft de eerder afgegeven machtiging tot automatische incasso van toepassing.
  * Bij het beëindigen van het lidmaatschap zal de eerder door u afgegeven machtiging tot automatische incasso komen te vervallen. Openstaande contributiegelden en eventueel door de KNVB opgelegde boetes zullen voor het beëindigen van het lidmaatschap verrekend worden.

  Door op akkoord te drukken gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.
  Indien u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u altijd een bericht sturen naar ledenadministratie@vvgdc.nl


  Terug