Senioren + Dames (> 18 jaar) € 140,00 per seizoen + eenmalig €10 inschrijfkosten
Junioren (11 t/m 17 jaar) € 100,00 per seizoen + eenmalig €10 inschrijfkosten
Pupillen (5 t/m 10 jaar) € 85,00 per seizoen + eenmalig €10 inschrijfkosten
Bambino (0 t/m 4 jaar) € 20,00 per seizoen + eenmalig €10 inschrijfkosten
Rustend lid (wel lid van de KNVB, maar niet speelgerechtigd) € 50,00 per seizoen
Verenigingslid (geen lid van de KNVB, wel lid van v.v. GDC) € 50,00 per seizoen

Ik ga akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Door op akkoord te drukken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en geeft u v.v. GDC te Eethen een doorlopende machtiging voor het incasseren van het (op dat moment geldende) contributiebedrag. De contributie wordt jaarlijks medio augustus van onderstaande rekening afgeschreven. Indien ondergetekende niet akkoord gaat met deze afschrijving kan hij / zij een verzoek tot terugboeking bij de bank indienen. Bij terugboeking (waardoor incassering opnieuw plaats moet vinden) en wanneer er onvoldoende saldo op onderstaande rekening staat (waardoor de incassering op dat moment niet plaats kan vinden), wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer een terugboeking plaats vindt omdat hij / zij vergeten is het lidmaatschap tijdig te beëindigen, dan worden ook de reeds aan de KNVB betaalde kosten in rekening gebracht. Het incassant-ID en machtigingskenmerk zijn desgewenst op te vragen bij de ledenadministratie.

* De gegevens zoals ingevuld via dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB, de coördinatoren van vv GDC en leiders/trainers. Persoonsgegevens zijn tevens in te zien in de bestuurskamer van vv GDC. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Privacy Policy op de website van vv GDC.

* Binnen vv GDC wordt gebruik gemaakt van een website en social media zoals Facebook en Twitter. Bij inschrijving als lid wordt er vanuit gegaan dat leden/ouders/verzorgers akkoord gaan met het plaatsen van onder meer wedstrijdverslagen, teamindelingen en wedstrijdfoto’s op deze kanalen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het hoofdbestuur van vv GDC.

* Het lidmaatschap van vv GDC geldt ten minste voor de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.

* Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (via een mutatieformulier) tot 30 juni van elk jaar. Wie niet voor 30 juni opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen.

* Bij inschrijving van een actief lid wordt eenmalig €10 inschrijfkosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt geïnd via automatische incasso. (dit is nieuw en moet nog met het bestuur besproken worden)

* Binnen vv GDC wordt een vrijwilligersbeleid gehandhaafd. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar LINK. Van ieder lid/ouder wordt verwacht bekend te zijn met dit beleidsplan en hier gehoor aan te geven.

* Bij minderjarigen dient het lidmaatschap aangevraagd te worden door de ouder/verzorger.

Indien u vragen heeft over het lidmaatschap kan u altijd een bericht sturen naar ledenadministratie@vvgdc.nl


Terug