Geslacht*

  Senioren + Dames (> 18 jaar)

  € 161,00 per seizoen

  Junioren (11 t/m 17 jaar)

  € 115,00 per seizoen

  Pupillen (5 t/m 10 jaar)

  € 97,50 per seizoen

  Walking Football

  € 75,00 per seizoen

  Dames 7x7 30+ bondslid

  € 75,00 per seizoen

  Bambino (0 t/m 4 jaar)

  € 23,00 per seizoen

  Rustend lid (wel lid van de KNVB, maar niet speelgerechtigd)

  € 57,50 per seizoen

  Verenigingslid (geen lid van de KNVB, wel lid van v.v. GDC)

  € 57,50 per seizoen

  In het bezit van een EHBO / BHV diploma ja/nee (of één van de ouders)

  Regels lidmaatschap van vv GDC:
  * De gegevens zoals ingevuld via dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging (Sportlink). Ondergetekende geeft toestemming om zijn / haar gegevens door te geven aan de KNVB, de coördinatoren van vv GDC en leiders/trainers. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Privacy Policy op de website van vv GDC.

  * Binnen vv GDC wordt gebruik gemaakt van een website en social media zoals Facebook en Twitter. Bij inschrijving als lid wordt er vanuit gegaan dat leden/ouders/verzorgers akkoord gaan met het plaatsen van onder meer wedstrijdverslagen, teamindelingen en wedstrijdfoto’s op deze kanalen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij het hoofdbestuur van vv GDC.

  * Het lidmaatschap van vv GDC geldt ten minste voor de duur van het lopende seizoen. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap bent u tot het einde van het seizoen contributie verschuldigd.

  * Opzegging van het lidmaatschap kan enkel digitaal via dit mutatieformulier tot 30 juni van elk jaar. Wie niet voor 30 juni opzegt, is automatisch lid in het volgende seizoen en derhalve ook verplicht om contributie te betalen.

  * Binnen vv GDC wordt een vrijwilligersbeleid gehandhaafd. Van ieder lid/ouder wordt verwacht bekend te zijn met dit beleidsplan en hier gehoor aan te geven door onderstaande in te vullen. Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het beleidsplan op de website van vv GDC.

  * Bij minderjarigen dient het lidmaatschap aangevraagd te worden door de ouder/verzorger.

  Wanneer je al vrijwilligerstaken vervult binnen de club zijn wij ook benieuwd naar jouw overige interesses en vragen we jou onderstaande in te vullen.

  Ben je 16 jaar of ouder en word je actief lid dan dien je minimaal 3 interessegebieden voor vrijwilligerstaken aan te vinken. Dit betekent niet dat je in alle aangevinkte interessegebieden taken moet gaan doen. Per interessegebied zal gekeken worden of er taken vervuld moeten worden en wie hier voor benaderd kan worden.
  Bij kinderen tot en met 15 jaar dienen de ouders/verzorgers 3 categorieën aan te geven waarin de interesses van de ouders liggen. Ouders van kinderen tot en met 15 jaar worden echter niet standaard ingedeeld bij deze taken, maar kunnen eventueel benaderd worden met de vraag hulp te bieden.

  Door op akkoord te drukken gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden, de Privacy Policy van vv GDC en geeft u vv GDC te Eethen een doorlopende machtiging voor het incasseren van het (op dat moment geldende) contributiebedrag. De contributie wordt jaarlijks medio september van de bij GDC bekende bankrekening afgeschreven. Indien ondergetekende niet akkoord gaat met deze afschrijving kan hij / zij een verzoek tot terugboeking bij de bank indienen. Bij terugboeking (waardoor incassering opnieuw plaats moet vinden) en wanneer er onvoldoende saldo op onderstaande rekening staat (waardoor de incassering op dat moment niet plaats kan vinden), wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer een terugboeking plaats vindt omdat hij / zij vergeten is het lidmaatschap tijdig te beëindigen, dan worden ook de reeds aan de KNVB betaalde kosten in rekening gebracht. Het incassant-ID en machtigingskenmerk zijn desgewenst op te vragen bij de ledenadministratie.
  Indien u vragen heeft over het lidmaatschap kunt u altijd een bericht sturen naar ledenadministratie@vvgdc.nl

   


  Terug