– Contactpersoon voor de (jeugd)spelers van zijn elftal betreffende niet voetbal technische aangelegenheden.
– Contactpersoon voor ouders betreffende niet voetbal technische aangelegenheden welke betrekking hebben op zijn team.
– Planning maken voor het vervoer bij uitwedstrijden (rondbellen/checken).
– Planning maken voor het wassen van de wedstrijdkleding.
– Het schoonmaken en/of verzorgd achterlaten van de kleedkamers zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
– Representatief ontvangen voor de wedstrijd van de begeleiding van de tegenstander.
– Het correct invullen van de wedstrijdformulieren (via Wedstrijdzaken App).
– Voldoende kennis van de spelregels hebben om eventueel als assistent-scheidsrechter te kunnen fungeren.
– Het stimuleren en er op toezien dat (jeugd)spelers zich ten opzichte van eigen begeleiding, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en publiek in woord en gebaar correct gedragen en in voorkomende gevallen spelers terechtwijzen en eventueel maatregelen nemen.
– Periodiek formeel overleg met:
Trainer;
Coördinator;
Andere teammanagers.

Om zijn taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de teammanager goed communiceert en samenwerkt met de trainer en dat hij zich goed op de hoogte stelt wat er onder de spelers leeft.

Tijdsinvestering: 2-4 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

Terug