Afgelopen donderdag 29 November heeft de trekking van de Grote Clubactie plaatsgevonden. Helaas zijn er geen prijzen gevallen op de door GDC verkochte loten. Toch wil GDC iedereen bedanken die hier hun steentje aan hebben bijgedragen door het verkopen of door het kopen ven een lot. Het heeft de club hierdoor weer een aardig zakcentje opgeleverd.

Namens GDC nogmaals bedankt voor het kopen en verkopen van de loten!

 

 

 

 

 

 

Terug