Ben jij actief lid (en 16 jaar of ouder) en heb je nog geen vrijwilligersformulier online ingevuld, doe dit dan snel! Door dit vóór 20 juni in te vullen voorkom je dat je bij een taak wordt ingepland waar je geen interesse in hebt! De taken worden zoveel mogelijk evenredig verdeeld over de actieve leden, zodat iedereen met een paar uurtjes per jaar klaar is en we er met z’n allen voor zorgen dat de club draaiend gehouden wordt.

Tijdens de algemene ledenvergadering in december 2017 is door de aanwezige leden goedkeuring gegeven om een vrijwilligersbeleid voor onze vereniging op te stellen. Een vrijwilligerscommissie is vervolgens gestart met het opstellen van het vrijwilligersbeleid GDC. Donderdag 17 mei 2018 waren alle leden en ouders van jeugdleden uitgenodigd voor de presentatie van het vrijwilligersbeleid GDC. De grijs gearceerde delen zijn het komende seizoen nog niet van toepassing!

Een bijdrage van ieder lid zorgt niet alleen voor het voortbestaan van de club maar ook voor saamhorigheid, betrokkenheid, leuke contacten, positieve energie en dankbare voetballers!

Samen een mooie club!

 

 

 

Terug