Uit onze administratie blijkt dat niet van alle leden het juiste woonadres bekend is. Ben je het afgelopen jaar/jaren gaan verhuisd? Denk dan ook graag aan GDC om je adres te wijzigen, dan kunnen wij onze leden wanneer nodig makkelijk bereiken!

Dit doe je via het online mutatieformulier onder het kopje ledenadminisatratie!

Terug