Maandagavond werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Een 25 leden waren aanwezig om de verslagen goed te keuren, in te stemmen met de herverkiezing van Anita Hobo, Corné van den Herik en Wim Schreuders, de begroting voor volgend jaar te bespreken en de plannen voor het aanpassen van de accommodatie. Bijzondere aandacht ging naar het niet meer herkiesbaar zijn van oud-voorzitter Arie (Aai) Smits. Na twee perioden voorzitterschap en vele jaren bestuurslid was hij niet meer herkiesbaar maar blijft zich wel inzetten voor de onderhoudsploeg bij GDC. Voorzitter Henk bedankte Arie voor zijn vele jaren in het bestuur, de laatste jaren als verantwoordelijke voor onderhoud velden en terreinen. Het bestuur had al en opvolger gevonden voor Arie Smit, een andere Arie: Arie Brienen. Ook al vaak actief in de onderhoudsploeg en heeft met het instemmen van de leden nu dus zitting in het bestuur. Bedankt Arie (Smits) en succes en veel plezier Arie (Brienen).

Bedankje Aai Smits jaarvergadering nov2013 ingezoomd

 

Terug