Scheefgroei en een nieuwe aanpak

De scheefgroei heeft te maken met een aantal factoren, zoals de verschuiving in speeldag van de zondag naar de zaterdag. Door deze terugloop op zondag blijven er aan de onderkant van de piramide weinig teams over, met niveauverschillen en meer reisafstanden tot gevolg. Op de zaterdag stijgt het aantal teams en is juist behoefte aan een goede vierde én vijfde klasse. Maar ook in de rest van de piramide zijn verbeteringen noodzakelijk voor meer regionale competities in de top, een betere aansluiting naar de Hoofdklasse en meer spanning en gelijkwaardigheid op alle niveaus.

Om de basis van de piramide te verstevigen – en dus de kwaliteit van de wedstrijden, de reistijden, het aantal spannende competities en derby’s en dus het spelplezier te verbeteren – hebben we een aantal stappen ondernomen. Hieronder, bij Timings, zie je precies welke stappen dat zijn en welke nog volgen.

Zo is er in september 2021 een groot onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de clubs, trainers en spelers. Vervolgens zijn er een aantal scenario’s uitgewerkt. Uit deze opties is een scenario geselecteerd dat het probleem zal verhelpen.

Video voetbalpiramide

Maar wat houdt dit gekozen scenario dan precies in voor alle betrokkenen? In deze video leggen we uit hoe het er in de praktijk uitziet.

Meer uitleg

Voor meer uitleg raden we aan deze pdf-bestand te downloaden.

Bouwen aan een solide basis

Clubleden, trainers en bestuurders worden op dit moment geïnformeerd over de nieuwe aanpak. Er zal feedback worden verzameld, en uiteindelijk zal het gekozen scenario worden voorgelegd aan de ledenraad voor een definitieve beslissing. Op deze manier willen we samen de piramide verstevigen. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat we vanaf seizoen 2024-2025 weer een solide basis hebben voor een spannende, schitterende competitie!

Timings

– In september 2021 is er een onderzoek uitgevoerd naar de wensen van de clubs, trainers en spelers.

– Van oktober 2021 tot januari 2022 is er een aantal scenario’s uitgewerkt, getoetst en getest.

– In februari 2022 is er een scenario geselecteerd dat naar ons idee het best voldoet aan de eisen, en is dit besproken met de ledenraad.

– In maart en april 2022 worden de leden geïnformeerd en wordt er feedback verzameld via de bestuurders.

– In mei 2022 wordt deze feedback verwerkt en geanalyseerd.

– Op 18 juni 2022 wordt het geselecteerde scenario inclusief de feedback voorgelegd aan de ledenraad voor de definitieve beslissing.

Terug