Afgelopen vrijdag (25 november) zijn door de overheid nieuwe Corona-maatregelen aangekondigd. Met ingang van 28 november moeten sportaccommodaties vanaf 17.00 uur gesloten zijn. Deze nieuwe aangescherpte maatregelen hebben ook grote gevolgen voor ons als vereniging. Er zullen daarom geen trainingen en wedstrijden zijn van maandag t/m vrijdag. Deze maatregelen gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval t/m zaterdag 18 december 2021. Mogelijkheden om overdag te sporten worden door de trainers/leiders gecommuniceerd aan de spelers van de betreffende teams.

Van maandag t/m zaterdag is de accommodatie (kantine, terras, kleedkamers en de velden) om 17.00 tot 05.00 uur gesloten. Ingeplande vergaderingen kunnen doorgaan tot 17.00 uur.

Thuiswedstrijden
– Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.
– Personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de Corona Toegangsbewijs verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.
– Kleedkamers en douches zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs en met inachtneming van de basismaatregelen. Indien wenselijk stellen wij kleedkamer beschikbaar voor personen zonder coronatoegangsbewijs.
– Houd 1,5 meter afstand van elkaar en doe dit ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. De 1,5 meter regel is niet van toepassing tijdens het sporten.
– De kantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de kantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen.
– Om 17.00 uur sluiten kantine, terras, kleedkamers en de velden.
– We gaan controleren bij de ingang van de kantine. Hier ontvangt u een polsband waarmee u kunt aantonen in bezit te zijn van een coronatoegangsbewijs.

Om dit in goede banen te kunnen leiden hebben we vrijwilligers nodig om ons daarbij te helpen. We doen dan ook een dringend beroep om je hiervoor aan te melden bij onze corona coördinator Gertjan Bax. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretaris@vvgdc.nl of te bellen naar 06-53542843.

Uitwedstrijden
– Respecteer eventuele extra regels en adviezen van de club die je bezoekt.
– Publiek is niet toegestaan bij uitwedstrijden.
– Rij-ouders zijn geen publiek . In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken. Rij-ouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen.
– Na afloop van een wedstrijd zijn alle teamleden en rij-ouders weer publiek en dienen zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten.
– De rijksoverheid heeft geen beperkingen opgelegd over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden. Neem hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.
– GDC adviseert haar teams zo kort mogelijk voor aanvang van een wedstrijd een accommodatie te betreden. Hierbij uiteraard rekening houdend met het houden van een goede warming up.
– Check vooraf bij de tegenstander of kleedkamers en douches toegankelijk zijn voor het team.
– Houd 1,5 meter afstand van elkaar en doe dit ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. De 1,5 meter regel is niet van toepassing tijdens het sporten.

Een coronatoegangsbewijs heb of krijg je als:
– 2 prikken hebt gehad;
– Corona hebt gehad en weer hersteld bent;
– Een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud.

Veel informatie is te vinden op de site van het NOC*NSF:  Veelgestelde vragen

Wij vertrouwen op een ieders medewerking en gezond verstand om zodoende jezelf en een ander veilig te houden en door naleving van de Corona regels de kans op besmetting tot een absoluut minimum te beperken. Heb en toon begrip voor elkaar en help elkaar door deze periode heen door rekening met elkaar te houden.

Terug