Datum:  Vrijdag 7 november 2014

Aanvang:  20.30 uur  (binnenlopen vanaf 20.00 u.)

Locatie: Kantine GDC

Voor een  hapje en een drankje wordt gezorgd. Natuurlijk zijn ook de partners van de leden  meer dan welkom. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 5 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

Contributie seizoen 2014 – 2015

We willen ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2014 – 2015 (€ 50,–) zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan op twee manieren: 1. Overmaken op bankrekeningnummer NL 88 RABO 0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam. 2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

We willen een ieder verzoeken de contributie uiterlijk op 31 december 2014 te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of  neem  contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

Financiële bijdragen aan GDC

Wij als “Vrienden van GDC” hebben onlangs aan GDC een financiële bijdrage gegeven  voor de verbouwing van de bestuurskamer en het aanleggen van een overdekt terras. Deze bijdrage is in de laatste ledenvergadering (maart 2014) besproken en toegezegd. Daarnaast hebben wij als “Vrienden van GDC” de plaatsing van de borstels bij het A-veld bekostigd.

Mailadres

Als we je mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Terug