Wat velen wellicht ontgaan is in deze turbulente week is dat vv GDC afgelopen donderdag haar 65 jarig bestaan heeft mogen vieren.

Dat er geen festiviteiten gehouden mogen worden spreekt voor zich, maar toch heeft het bestuur gemeend om enkele leden met een kleine attentie te verrassen omdat ze al 65 jaar lid zijn van onze mooie blauwgele club.

Het betreft Dick Bouman, Hans en Nico Thur en Cees Nieuwkoop.

In het bijzonder werd aandacht geschonken aan Jo Lankhaar die niet alleen al 65 jaar lid is en ook een van de oprichters is.

Tijdens dit bezoek werden nog oude herinneringen opgehaald over wat voor bijzondere club wij zijn. De leden waren aangenaam verrast en vonden het een leuk gebaar van de club.

Terug