Maandagavond heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Een drietal bestuursleden namen afscheid. Geïnteresseerden om de vacatures van secretaris, pr en/of wedstrijdsecretariaat/jeugdzaken in te vullen, kunnen zich melden bij Henk, Henco of Wim (dagelijks bestuur). Het was een lange vergadering, onder andere over de toekomstplannen en het bestuur werd met een applaus bedankt voor hun inzet het gehele jaar.

Terug