Een groep enthousiaste vrijwilligers werkt op dit moment aan de opzet van WALKING FOOTBALL binnen GDC. Op enig moment stoppen de meeste voetballers met de actieve voetbalsport en zien we hen alleen nog terug bij wedstrijden van hun (klein) kinderen. Als GDC willen we deze mensen een alternatief bieden. Maar ook als je geen voetbalervaring hebt kun je zeker meedoen.
In een tijd waarin bewegen meer en meer aandacht krijgt en de norm wordt om je conditie en gezondheid goed te houden is walking football een prachtige sport want je kunt het een leven lang blijven doen. Daarnaast, en zeker nu niet onbelangrijk, het bevordert de sociale contacten.

Walking football is laagdrempelig waarbij de kernwaarden zijn “meedoen, bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid”. Vrijwel alle regels die bij het gewone voetbal gelden zijn ook van toepassing bij walking football. Belangrijke afwijkingen zijn, er is geen buitenspel regel en ook geen keeper. Daarnaast bestaat een team uit 6 spelers en zijn slidings niet toegestaan en mag de bal niet hoger komen dan heuphoogte. En het woord zegt het al rennen is niet toegestaan maar snelwandelen wel. De kunst is verder om de bal in de voeten te spelen en juist niet in de ruimte. De afmetingen van het speelveld zijn 25 x 40 meter. Dus goed te belopen en zoals gezegd voetbal ervaring is zeker niet vereist.

GDC wil dit aanbieden voor alle mannen ouder dan 45 jaar en voor vrouwen geldt geen leeftijdslimiet en iedereen is welkom. Er wordt in 1e instantie gedacht aan wedstrijden op woensdagmiddag en/of vrijdagavond. We willen natuurlijk zoveel mogelijk (vrienden) teams opzetten om ook een competitie element toe te kunnen voegen. Mixteams kunnen natuurlijk ook. Tijdens en na de wedstrijden zal de kantine open zijn om nog gezellig wat met elkaar wat te drinken en na te praten. Immers de onderlinge ontmoeting is een belangrijk onderdeel van het geheel.
Op zaterdag 28 augustus wil GDC het walking football lanceren. Dit uiteraard allemaal onder voorbehoud van de dan geldende RIVM regels. Hou wat dat betreft de website in de gaten voor het laatste nieuws hieromtrent.
Een prachtig initiatief binnen onze club GDC en we rekenen op de nodige deelnemers.

Piet den Ouden

Terug