Beste GDC leden,

Onlangs is het bestuur op uitnodiging van het college van de gemeente Aalburg op een bijeengeweest om te praten over het alcohol- en drugs gebruik binnen onze regio.

Hierbij waren meerdere verenigingen ook uitgenodigd.

Door het college werd verteld dat het alcohol en drugsgebruik in onze regio schrikbarend aan het toenemen is.

Wat daar verteld is, heeft ons als bestuur aan het denken gezet over hoe wij daarmee om moeten gaan.

Als eerste heeft één ieder een verantwoordelijke taak om met het gebruik daarvan op een gepaste wijze om te gaan.

We weten ten slotte allemaal wat wel en niet mag.

Door het college van burgemeester en wethouders is gezegd dat de overheid strenger gaat controleren en optreden en ook daarbij fikse strafmaatregelen gaat treffen.

Deze straffen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de vereniging, denk daarbij aan dat de alcoholvergunning kan worden ingetrokken.

Gelukkig zijn wij daarvan tot op heden nog van gevrijwaard.

Het bestuur is zich er van bewust dat we dit niet alleen kunnen oplossen, maar dat we als gehele vereniging een verantwoording daarin hebben.

Onder de 18 jaar geen alcohol en een verbod op bezit en gebruik van alle drugs middelen is bij GDC  een vaste stelregel die we dan ook verantwoord bij de leden neerleggen. In de toekomst verwachten we ook gemeentelijke controle te zullen krijgen, waarbij speelt dat de boetes hoog zullen zijn en sluiting van de bar tot gevolg kan hebben. Wij als bestuur GDC hebben de taak om zelf  controle te houden maar verwachten ook van de leden dat ook zij zich hieraan houden.

Laten we  onze  verantwoording niet in de verleiding brengen. 

 

Bestuur vv GDC

Terug