De gemeente heeft aan GDC als maatschappelijk organisatie het verzoek gedaan om de achterban te informeren die vanuit hun betrokkenheid, een steentje willen bijdragen als vrijwilliger. Dit kan al in de vorm van een aantal uren per week door activiteiten te begeleiden , die bijvoorbeeld door Vluchtelingen Werk worden gecoördineerd. Voor nadere info zie de bijlage!

Terug