Marvin, Thilo en Hanko hebben hun jeugdtrainersdiploma behaald. Na een tiental cursusavonden waren zij voldoende ervaren om hun diploma in ontvangst te mogen nemen. Gefeliciteerd mannen en GDC is blij met de verrijking voor onze jeugdopleiding!

Terug