De lokale gemeenten vinden het belangrijk dat iedereen actief kan meedoen in de maatschappij.
Door een laag inkomen is dit niet altijd mogelijk. Speciaal voor deze kinderen hebben de gemeenten daarom kinderpakket.nl.
ELK KIND KAN MEEDOEN DOOR KINDPAKKET.NL
Het kan voorkomen dat ouders geen geld hebben om kinderen mee te laten doen.
Met kindpakket.nl staan deze kinderen niet aan de zijlijn en kunnen toch meedoen.
In de folders en posters staat beschreven hoe ouders een aanvraag kunnen doen bij Kindpakket.nl
Zie ook de Brief van de gemeente. Op de kontact pagina van GDC staat een link die daarnaar toe verwijst.
Terug