Aan de ouder(s) jeugdspelers GDC

Beste ouder(s),                                                                                                                juni, 2015

 

Het seizoen 2014/2015 is alweer ten einde en we zijn als GDC alweer druk bezig om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe seizoen.

De elftallen zijn inmiddels zo goed als rond en we kunnen weer met een mooi aantal de nieuwe competitie starten.

Als GDC hopen we weer veel kinderen gedurende vele avonden en zaterdagen voetbalplezier te kunnen bieden, maar daar zit wel een beperking aan.

GDC kent een verenigingsstructuur die erop gericht is dat de uitvoerende activiteiten binnen de Vereniging worden opgepakt door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen er o.a. voor dat er aan een 2-tal zaken wordt voldaan: een juiste begeleiding van de elftallen en beperking van de kosten voor GDC.

Helaas hebben we al eerder dit jaar moeten constateren dat het steeds moeilijker wordt om mensen te mobiliseren die op vrijwillige basis hun aandeel willen leveren om ook jeugdelftallen te voorzien van de juiste leiders en/of ass. Scheidsrechters (grensrechters).

We zien ons als GDC dan ook genoodzaakt om, zoals bij andere verenigingen en sporten al langer gemeengoed, een beroep te doen op de ouder(s) van jeugd welke bij GDC komt voetballen. Helaas kan dit niet langer op basis van vrijwilligheid, maar zullen we in voorkomende gevallen ouders verplichten om op basis van een vastgesteld schema een aantal maal per jaar een bijdrage te leveren aan het elftal van hun kind.

Die bijdrage zal voornamelijk bestaan uit het fungeren als leider en/of grensrechter.

Het eerder genoemde schema is te vergelijken met het schema wat wordt gebruikt om te rijden bij uitwedstrijden.

Uiteraard zullen we als GDC blijven proberen om alle benodigde functies te voorzien van vrijwilligers, maar vooralsnog is dat op dit moment niet gelukt.

m.vr.gr.

Henk v/d Stelt, voorzitter GDC namens:

Bestuur GDC

Jeugdcommissie GDC

Technische commissie GDC

Terug