De TC is blij te kunnen melden dat onze keeperstrainers Geron en Henri ook komend seizoen bij GDC actief blijven. Afgelopen weken zijn er positieve gesprekken geweest en hebben zowel Geron als Henri aangegeven enthousiast te zijn over de ontwikkeling van de selectie- en jeugdkeepers en zien nog veel potentie om ook komend seizoen hiermee verder te gaan.  GDC is zeer tevreden met de werkwijze van Geron en Henri en wenst beiden ook voor het komende seizoen veel succes toe!

Terug