Afgelopen maandag heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden.

In deze vergadering zijn de jaarcijfers door de penningmeester gepresenteerd en is het beleid vast gesteld voor de komende jaren.

Voor de toekomst zijn er diverse zaken welke een grote financiele bijdrage van de vereniging vragen.

Je moet dan denken aan:

  • nieuwe LED verlichting langs het B veld.
  • renovatie van de centrale verwarming van de kantine.
  • nieuwe vloer in de kantine.

Al deze zaken heeft ons als bestuur doen besluiten om de contributie met 15% te verhogen.

Wij hebben de goedkeuring van de ledenvergadering  daarvoor verkregen.

Verder is er ook een bestuursverkiezing  geweest. Aftreden en herkiesbaar waren Wim Timmer en Gertjan Bax.

Aftredend en niet herkies baar was Henk van de Stelt.

Henk heeft ca 13 jaar als voorzitter en de laatste 2 jaar als algemeen bestuurslid gefungeerd.

Wij bedanken Henk voor zijn inzet  gedurende deze periode, maar weten ook dat Henk  zijn clubje niet in de steek zal laten en gelukkig blijft hij nog diverse taken vervullen voor GDC.

Nieuw in het bestuur zijn Karin van Hemert en Tonnie Bouman. Zij gaan de taak omtrent vrijwilligerscommissie en PR op zich nemen.

Wij heten hun van harte welkom en wij als bestuur zijn dan ook blij met deze nieuwe bestuursleden.

Het bestuur

 

Terug