Het zal jullie niet verrassen maar de geplande ledenvergadering op 13 december aanstaande komt door de huidige Corona maatregel te vervallen.

Het bestuur vindt dit spijtig maar het kan niet anders.

We willen zo snel als mogelijk, als de Corona maatregelen dit toestaan, de ledenvergadering houden.

Wij zullen jullie daarover op tijd informeren.

Tot slot wil het bestuur alle leden, supporters,  sponsoren en hen  die GDC een warm hart toedragen  fijne feestdagen toewensen en een gezond en voorspoedig 2022.

Hopelijk kunnen we in het  begin van 2022 elkaar weer treffen.

Het bestuur.

Terug