Samen bouwen we aan de toekomst van vv GDC – Jouw aanwezigheid maakt het verschil op 11 december, laten we onze stemmen en passie verenigen!

Beste gewaardeerde leden van vv GDC,

Het is weer die tijd van het jaar waarin we als één grote familie bijeenkomen om te reflecteren op het afgelopen jaar en samen vooruit te kijken naar de toekomst van onze geliefde vereniging. Jullie zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering op 11 december 2023 om 20.00 uur in onze vertrouwde kantine aan de Nieuwe Steeg te Eethen.

De agenda belooft een boeiende avond vol belangrijke onderwerpen die ons allen aangaan:

 1. Opening door de Voorzitter: Laten we samen de avond beginnen met positieve energie en een gezamenlijk doel voor ogen: de groei en bloei van vv GDC.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen: Jullie input is van onschatbare waarde. Laten we luisteren naar wat jullie te zeggen hebben en samen bouwen aan een nog sterkere gemeenschap.
 3. Notulen ledenvergadering van 9 januari 2023 en 19 juni 2023: Terugkijken op de hoogtepunten en uitdagingen van het afgelopen jaar is een kans om te leren en te groeien als vereniging.
 4. Verslag kascommissie en verkiezing kascontrole commissie: Financiële transparantie is van groot belang voor het behoud van ons gezonde fundament. Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat onze club blijft floreren.
 5. Jaarverslag Penningmeester: Een gedetailleerd overzicht van de financiële stand van zaken. Jullie betrokkenheid en begrip zijn van onschatbare waarde.
 6. Voorstel verhoging contributie vanaf seizoen 2024/2025: Een eerlijk gesprek over de financiële toekomst van onze vereniging. Jullie mening telt en we horen graag wat jullie te zeggen hebben.

Pauze – Een moment om gezellig bij te praten en ideeën uit te wisselen.

 1. Verslag van Technische Commissie: Ontdek wat er speelt op sportief gebied en hoe we samen onze teams naar nieuwe hoogten kunnen brengen.
 2. Voorstel aanpassing vloer kantine: Onze thuisbasis verdient het beste. Laten we samen nadenken over hoe we onze kantine kunnen verbeteren en moderniseren.
 3. Bestuursverkiezing: De kern van onze vereniging wordt gevormd door de mensen die zich inzetten voor het bestuur. Laten we stilstaan bij de inzet van Arie Brienen, Maarten Timmer, Marcel Bouman en Wim Schreuders, en beslissen over hun voortzetting.
 4. Rondvraag: Dit is jullie moment. Stel vragen, deel ideeën, en laten we samenwerken aan een nog betere toekomst voor vv GDC.
 5. Sluiting: Een moment van dankbaarheid voor jullie aanwezigheid en betrokkenheid. Samen maken we vv GDC tot wat het is.

Mocht je niet in staat zijn om de notulen ter plaatse in te zien, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar secretaris@vvgdc.nl. We zorgen ervoor dat je alle benodigde informatie ontvangt.

Laten we samen deze avond vullen met enthousiasme, positiviteit en betrokkenheid. Jullie maken het verschil en jullie aanwezigheid is van onschatbare waarde voor de toekomst van onze vereniging.

Met sportieve groeten,

Het bestuur van vv GDC

Terug