Als je je lidmaatschap wil wijzigen (bijvoorbeeld van rustend naar actief lid) of beëindigen, dan moet je dat voor 30 juni doen. Wijzigingen die na deze datum binnen komen, kunnen niet meer op tijd verwerkt worden voordat de contributie wordt geïnd. Op de GDC-site staat een mutatieformulier om wijzigingen door te geven.

Op de ledenvergadering is een contributieverhoging vastgesteld van  5 euro voor pupillen, junioren en rustende leden en 10 euro voor senioren. Hiermee komt de contributie voor de verschillende soorten lidmaatschap op:

pupillen op 75 euro
junioren op 90 euro
senioren op 130 euro
rustende leden op 45 euro

Willen diegene die benaderd zijn om een pasfoto in te leveren dat zo snel mogelijk doen!

Voor vragen is het volgende mailadres te gebruiken: ledenadministratie@vvgdc.nl

 

 

 

Terug