Twee voetbalseizoenen met geen of weinig voetbal. Daarom moeten we misschien juist nu onze club blijven steunen. Hieronder de stand van zaken vanuit de Vrienden van GDC

 

Contributie seizoen 2020/2021

Een groot aantal van onze leden van “de Vrienden van GDC”, hebben de contributie voor dit jaar betaald. Bedankt hiervoor. Een aantal heeft er mogelijk niet aan gedacht. Vandaar deze herinnering, want het contributiejaar loopt op zijn einde.

Voor degene die nog niet hebben betaald. Wij verzoeken de openstaande contributie (€ 50,–) over te maken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

Een aantal leden zijn gewend om de contributie contant te betalen. Dat is nu lastiger als gevolg van Corona. Daarom hebben we een voorkeur voor betaling per bank. Als u toch contant wenst te betalen, geef de contributie dan af bij Wim van de Vendel (Hoofdveld 23 te Eethen) of Henk Rochat (Burgemeester vd Schansstraat 16 te Drongelen.)

Heb je nog vragen mail dan naar vriendenvangdc@gmail.com of bel met onze penningmeester Wim van de Vendel op 06 – 28 63 44 26.

 

Jaarvergadering 2019 en 2020

De bedoeling is om ieder jaar een jaarvergadering te houden. Als gevolg van de Corona maatregelen zijn de jaarvergaderingen over 2019 (begin 2020) en 2020 (begin 2021) uitgesteld. De planning is nu om in februari/maart 2022 de jaarvergadering over 2019, 2020 en 2021 in één keer te houden.

 

Feestavond 2020

Hopelijk kunnen we dit jaar in november weer een feestavond organiseren. Het een en ander is nog niet zeker en is afhankelijk van de ontwikkelingen. We houden u op de hoogte.

 

Activiteiten t.b.v. GDC

Ondanks alle beperkingen als gevolg van Corona hebben we als Vrienden van GDC niet stil gezeten. In de zomer van 2020 hebben we onze toegezegde bijdrage van € 6.000 betaald aan GDC om de aanleg van de LED-verlichting rond het B-veld mogelijk te maken.

 

Andere zaken welke sinds de zomer van 2020 voor GDC hebben bekostigd zijn:

· Aankoop grond i.v.m. egaliseren strook langs B-veld;

· Snoeien van de coniferen rond de velden;

· Nieuwe shirts ten behoeve van het barpersoneel;

· Wandschilderingen in de kantine.

 

Bestuur “Vrienden van GDC”.

Terug