Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/2018 met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen. Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan wedstrijden spelen op kleinere veldjes en in kleinere teams, waardoor ze vaker aan de bal komen en meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.

De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen en op basis van uitgebreid onderzoek. Op zaterdag 21 januari 2017 heeft de ledenraad van de KNVB -het hoogste besluitorgaan in het amateurvoetbal- aangeven voorstander van de vernieuwingen rondom de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen te zijn. Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Engeland, Duitsland, Spanje en Portugal, waar al langer op kleinere veldjes, en in kleinere teams wordt gevoetbald.

Vanaf het seizoen 2017/2018 voetballen pupillen onder 8 en onder 9 jaar (JO9-1,2,3) in de vernieuwde opzet op een kwart voetbalveld, partijtjes van 6 tegen 6. In het huidige seizoen spelen die leeftijdscategorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. Spelen op een kleiner veld sluit beter aan op de belevingswereld van kinderen van deze leeftijd. De kleinste voetballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 en onder 7- blijven in onderling verband op de vereniging kleine partijtjes spelen. Het advies is kinderen onder de zes jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met het spelen van voetbal en spelplezier staan hier centraal.

Vanaf het seizoen 2018/2019 starten de teams van (onder 10), onder 11 en onder 12 met de nieuwe wedstrijdvormen (JO11-1,2).

Ook voor onze club gaat dit dus het een en ander betekenen.  Denk alleen al aan kleinere teams en meer materiaal (doeltjes).  Komend seizoen beginnen we dus met de JO9-1,2,3 die op een kwart veld 6 tegen 6 gaan spelen, gevolgd in het seizoen 2018/2019 met de JO11-1,2 welke op een half veld 8 tegen 8 gaan voetballen met de lijnen wat naar binnen toe.

De veldtekeningen staan als toevoeging boven dit artikel.

We houden jullie de komende maanden op de hoogte van de veranderingen! Ook proberen we zo nu en dan vast nieuwe vormen in oefenwedstrijden te laten zien.

Met vriendelijke groet,

TC vvGDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug