Op 12 december jl. is de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is besloten om het bestuur verder te laten onderzoeken of het rendabel is om zonnepanelen toe te passen. Eveneens is besloten om een contributie verhoging door te voeren voor alle leden en rustende leden. Deze verhoging werd unaniem aangenomen. Verder is er een toelichting gegeven over alle commissies welke actief zijn binnen de vereniging.
Ook de agenda stond een wijziging van de statuten. Omdat er geen meerderheid van stemgerechtigde leden aanwezig waren om dit besluit te nemen is er een nieuwe ledenvergadering uitgeschreven op 29 december 2016.
Tot slot vond nog plaats de bestuursverkiezing. Aftreden en herkiesbaar waren Maarten Bouman, Harald in’t Veld en Henk van de Stelt. Voor Henk was dit bijzonder om dat hij terug treed als voorzitter en verder gaat als bestuurslid. Als nieuwe voorzitter is unaniem gekozen Paul van Rooijen. Paul is geen onbekende binnen de vereniging.
Op 29 december 2016 heeft  er een aparte ledenvergadering plaatsgevonden voor het vaststellen van de nieuwe statuten. In deze vergadering is unaniem besloten om goedkeuring te geven aan de concept statuten. Deze concept statuten worden door de notaris verder afgewerkt.
Namens het hoofdbestuur nodig ik leden, sponsoren, supporters en alle anderen belangstellenden die GDC een warm hart toedragen uit voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie  op 7 januari 2017. Voorafgaand aan de receptie zal er vanaf 14.00 uur een voetbalwedstrijd plaatsvinden tussen een mix van GDC 1 en 2.
Voor de  nieuwjaarsreceptie bent u vanaf 16.00 uur welkom. Om ca. 17.15 uur worden de jubilarissen gehuldigd.
Het bestuur
Terug