In deze nieuwsbrief van de Vrienden van GDC komen verschillende zaken aan de orde: feestavond, contributie, uitbreiding bestuurskamer en aankondiging jaarvergadering op 10 maart 2014.

 

Feestavond op 1 november

Op vrijdag 1 november wordt de jaarlijkse feestavond van de Vrienden van GDC gehouden. Vanaf 19.30u is de kantine open, het feest begint echt om 20.30u. Voor een  hapje en een drankje wordt gezorgd. Het  muzikale gedeelte wordt verzorgd door een regionaal bekende artiest. Natuurlijk zijn ook de partners van de leden  meer dan welkom. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 30 oktober, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

 

Contributie seizoen 2013 – 2014

We willen ieder lid oproepen de contributie voor het seizoen 2013 – 2014 (€ 50,–) zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan op twee manieren:

  1. Overmaken op bankrekeningnummer 1038.42.985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

  1. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

We willen een ieder verzoeken de contributie uiterlijk op 31 december 2013 te voldoen.

Vanzelfsprekend zijn wij als “Vrienden van GDC”  nog steeds op zoek naar nieuwe leden.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of  neem  contact op met Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

 

Uitbreiding bestuurskamer

We zijn als “Vrienden van GDC”  bereid om te participeren in de uitbreiding van de bestuurskamer. Later  willen we ook bijdragen aan de realisering van het terras.

 

Jaarvergadering

Deze  staat gepland voor maandag 10 maart 2014.

In een volgende nieuwsbrief volgt nadere informatie.

 

 

Mailadres

Als we je mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Terug