Wellicht is het jullie al opgevallen dat er bij de ingang van de fietsenstalling al enkele weken pionnen staan. Deze pionnen zijn bedoelt om het vak aan te geven waar scooters gestald kunnen worden.

Het blijkt namelijk dat de fietsenstalling overvol is en dat er geen scooters meer bij kunnen.

De pionnen zijn een tijdelijke oplossing want wij willen naar een betere en duidelijkere oplossing.

Sinds dat John Huijgenvoort is gestopt als trainer is het bestuur bezig geweest om een andere trainer voor het 2e te zoeken.

Hier is het bestuur niet in geslaagd. Daardoor heeft het 2e de laatste tijd gezamenlijk met het 1e getraind maar hierdoor werd de groep te groot. De hoofdtrainer heeft gedurende de laatste weken ook als trainer gefungeerd. Dit was geen ideale oplossing omdat er geschoven moest worden omtrent aanvangstijden van de selectie.

Het bestuur heeft daarover afgelopen week vergaderd en heeft een oplossing gevonden.

Harald in t’Veld heeft aangegeven om tot het eind van dit seizoen de trainingen van het 2e elftal over te nemen. De  hoofdtrainer zal hem daarin bijstaan.

Het bestuur gaat gedurende dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer voor het volgend seizoen.

Mocht je iemand weten die de vereiste papieren heeft  en het aandurft om voor een jonge enthousiaste groep te willen staan laat hem zich dan melden bij de secretaris van GDC.

 

Verder  kan ik jullie mededelen dat de Algemene Ledenvergadering van vv GDC gehouden zal worden op 10 december  2018 0m 20.00 uur in de kantiene.

Nadere informatie omtrent bestuursverkiezing, notulen en beleidszaken welke de komende jaren op de rol staan zullen nog op een later tijdstip worden gepubliceerd.

 

Tot slot wens ik namens het bestuur een ieder die op herfstvakantie gaat een fijne en zonnige week toe en zij die gaan voetballen of kijken veel speel en kijkplezier toe.

 

Het bestuur van vv GDC

 

 

 

 

 

Terug