Het is even wat stil geweest vanaf de bestuurstafel, maar het bestuur  heeft ondanks de winterstop niet stil gezeten.

Zoals bekend zijn niet alleen trainers benoemd (1e) en herbenoemd (2e) maar zijn er ook diverse andere zaken weer opgepakt. Denk daarbij aan de diverse activiteiten zoals:

-onderhoud accommodatie.

-afsluiting voetbalseizoen.

-voetbalkamp.

-zomeravondvoetbal.

Eveneens heeft het bestuur bericht gekregen vanuit de KNVB dat er een privacy beleid  moet worden opgesteld.

Het is een wettelijke verplichting die 25 mei aanstaande ingaat. Dit betekent dat verenigingen moeten aangeven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en fans. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Dat is een hele klus.

Hiervoor is een commissie gevormd die dit gaat begeleiden. De komende tijd zal  er nog  nadere informatie volgen.

Onlangs is ook de vrijwilligersavond gehouden, welke goed werd bezocht. Het bestuur wil zijn dank nogmaals uitspreken aan al die vrijwilligers die elke week klaar staan om de dingen te doen die moeten worden gedaan.

Ondanks dat GDC heel veel vrijwilligers heeft zijn er toch nog altijd dingen die blijven liggen omdat we nog niet genoeg vrijwilligers hebben. Ook dit proberen we op te lossen. Een commissie vanuit de leden en bestuur is een plan aan het uitwerken hoe we dit voor de toekomst kunnen oplossen. Nadere informatie kunt u binnenkort verwachten.

Tot slot wens ik u namens het bestuur een vrolijk pasen toe.

 

Terug