Algelopen week is het bestuur bijeen geweest om de lopende zaken die er zijn te bespreken.

Omdat we als leden niet bijeen mogen komen hebben we besloten om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor onbepaalde tijd op te schorten.

Wanneer het weer toegestaan is om bijeen te komen zullen we zo spoedig mogelijk daarna de vergadering uitschrijven. Wij zullen dit publiceren op de site van GDC en via sociale media.

Omdat in de afgelopen periode Wim Treffers en Wim Timmer aangegeven hebben om te stoppen en ook geen deel meer uitmaken van het bestuur zijn we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden.

Om het bestuur weer compleet te maken hebben we Maarten Timmer en Marcel Bouman benaderd om zitting te willen nemen in het bestuur. Deze hebben daar positief op gereageerd en als bestuur zijn we dan ook blij dat het bestuur weer op sterkte is en ook nog met jonge mensen.

Op een later tijdstip zullen we van de beide Wimmen op gepaste wijze afscheid nemen. Om dit zonder iets voorbij te laten gaan is niet gepast gezien hun staat van dienst.

Over de te houden nieuwjaarsreceptie beraden we ons ook nog.

Terug