Vorige week is het bestuur weer voor de eerste keer na het zomerreces bijeen geweest om de draad op te pakken voor een nieuw voetbalseizoen. De meeste van ons zijn met vakantie geweest en staan weer te trappelen om de bal weer aan het rollen te krijgen.

Dat de beker en de competitie drie weken later starten dan voorheen lijkt voorlopig een goede keuze.

Zoals jullie gewend zijn wordt er maandelijks een opgave gedaan van de opbrengst van de zonnepanelen. Vanaf de startdatum 5 mei tot 12 september hebben de panelen een opbrengst gegeven van 22 Megawatt. Dit is ongeveer 66% van de beoogde jaaropbrengst. Al met al tot op heden een mooi resultaat!

Verder zijn de lopende zaken besproken zoals onderhoud accommodatie, wedstrijdzaken, evenementen en sponsoring.

Ook moeten wij jullie mededelen dat Job van Maaswinkel besloten heeft om te stoppen met de TC. De combinatie van werk, woonplaats en andere activiteiten was niet te combineren. Wij als bestuur van GDC betreuren dit ten zeerste, mede gezien de kennis en ervaring die hij heeft op voetbalgebied.

Wat ook ter sprake is geweest, is de bemensing van de lagere- en jeugd elftallen. De lagere elftallen hebben te weinig spelers en de jeugdelftallen te weinig leiders en trainers.
DUS als je je beschikbaar wilt stellen, meld je dan in de commissiekamer.

Tot slot kan ik mededelen dat de jaarvergadering op 12 december 2017 om 20.00 uur zal plaatvinden in de kantine. Zet deze datum alvast in je agenda zodat je dan je stem kunt laten horen over het wel en wee van de club.

Namens het bestuur,
de secretaris Gertjan Bax

Terug