1 maart 2021

Beste GDC-ers en allen die zich bij onze vereniging betrokken voelen.

De afgelopen weken en maanden is het vooral gegaan over het wel of niet voetballen, wel of niet trainen en wat gebeurt er met de competitie voor de A- en de B-categorie? We zouden bijna vergeten dat andere actievelingen binnen GDC momenteel ook niet al te veel kunnen doen. Of toch wel? Wat valt er zoal te melden vanuit de verschillende commissies:

Bestuur

Afgelopen zaterdag 6 maart is het bestuur weer bijeen geweest om de lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen door te nemen. De laatste vergadering dateerde al weer van december 2020.

Gesproken is om voor te stellen de algemene ledenvergadering van 2020 door te schuiven naar december 2021. Mochten er onoverkomelijke bezwaren van de leden zijn met dit voorstel neem dan even contact op met de secretaris Gertjan Bax 06 53542843.

Ondanks dat er niet gevoetbald word gaan de gewone zaken gewoon door zoals:
– onderhoud gebouwen (zie Commissie Faciliteiten).
– de velden en de omranding van het complex (zie Commissie Faciliteiten).

Stiekem hopen we op een versoepeling van de mogelijkheid van voetballen en de selectie is weer in training gegaan. We willen zo snel als mogelijkheid ook die gelegenheid gaan aanbieden voor de rest van de leden. De oudere Jeugd heeft al die tijd door getraind onder de bezielende leiding van onze hoofdcoach Gerrit Molenaar. Naar ik begrepen heb vindt hij daarin heel veel spelvreugde en de jongens ervaren dat ook.
De kleinere jeugd heeft ook door getraind en alle die daar aan meegewerkt hebben hartelijk dank daar voor.

Verder denken we na over het houden van een sponsordag, voetbalkamp, kick off nieuw seizoen, jeugdag.

Tot slot heeft Tonnie Bouman te kennen gegeven dat hij aan het eind van dit seizoen stopt als bestuurslid. Op een later tijdstip komen we daar nog op terug. Mocht zich iemand geroepen voelen om de bestuursfunctie van Tonnie over te willen nemen. neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Vrienden van GDC

Als Vrienden van GDC ondersteunen we onze voetbalvereniging met (geld)middelen welke ten goede komen aan onze lokale voetbalvereniging. Zo hebben we in 2020 een flinke bijdrage geleverd (€ 6.000) voor de uitgevoerde investeringen in LED-verlichting rond het B-veld. Ook hebben wij eind 2020 het snoeien van de coniferen betaald en het barpersoneel voorzien van nieuwe shirts voor de herkenbaarheid. Daarnaast organiseren we jaarlijks een (gratis) feestavond voor de leden. Helaas kon de geplande feestavond afgelopen jaar niet doorgaan als gevolg van Corona. Vanuit Vrienden van GDC is financiële steun gegeven aan: https://www.vvgdc.nl/hekwerk-langs-parkeerplaats-vernieuwd.

Iedereen kan en mag lid worden van onze vereniging. Inmiddels hebben we circa 100 leden. De contributie is € 50/jaar. Het contributiejaar loopt gelijk aan het voetbalseizoen. Heb jij je interesse om lid te worden van onze club meld je dan aan op e-mailadres vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met Wim van de Vendel, telefoonnummer 06 – 28 63 44 26. De mensen welke nu lid worden hoeven pas met ingang van komend voetbalseizoen de contributie gaan voldoen.

Er zijn nog een aantal leden welke de contributie van het lopende voetbalseizoen (2020/2021) nog niet hebben betaald. Daarom tot slot een oproep aan deze mensen de openstaande contributie te voldoen op onze bankrekening (NL88RABO0103842985 ten name van Vrienden van GDC) onder vermelding van je naam.

Technische Commissie
De Technische Commissie houdt zich bezig met voetbal technische zaken en de indeling van de verschillende teams.

Voetbal staat bovenaan en is er doorlopend contact tussen de leden van de TC om het voetbalspel nog beter en leuker te maken voor iedereen.

De aftrap van het seizoen dat op 22 augustus 2020 heeft plaats gevonden is geregeld mede door de TC in samenwerking met de evenementen commissie.

Hier is een clinic gegeven door de trainers van de selectie en de spelers van de selectie aan de jeugd elftallen. Ook is er een presentatie gegeven aan de ouders wat ze mogen verwachten van GDC maar ook wat GDC van de ouders verwacht.

Voorbereiding voor het seizoen 2021/2022 is voor de selectie reeds vastgelegd in samenspraak met de trainers en wedstrijdsecretaris.

Door de huidige COVID situatie kunnen we als TC lastiger functioneren, maar gaan wij de komende periode gebruiken om weer naar seizoen 2021/2022 te kijken.

Commissie Vrijwilligers

Trots! Dat is wat de vrijwilligerscommissie is op alle vrijwilligers van GDC. Ondanks dat het geen gemakkelijke tijd is voor iedereen zien we dat de vrijwilligers onze club blijven steunen met hun inzet! Daarom speciaal voor hen een dankjewel! Dankjewel voor jullie betrokkenheid, jullie enthousiasme en inzet, in welke vorm dan ook!

Commissie Kantine

Er zijn polo’s gesponsord door de vrienden van GDC zodat de barvrijwilligers er weer netjes en herkenbaar bij lopen als we weer open gaan.

Er is een mobiel dartbord gemaakt die we dadelijk in de kantine kunnen gebruiken maar op drukke dagen zeer makkelijk te verplaatsen is.

De snoep en chips die over de datum dreigde te gaan is weggeven aan de jeugd na enkele trainingen.

De dranken die over de datum dreigden te gaan zijn verkocht aan meerdere leden. (Bedankt daarvoor)

We zijn bezig om de kantine wat te verfraaien. Enkele ideeen zijn: Sjaaltjes van diverse club verspreid in de kantine langs de randen aan het plafond hangen. Paar witte muren verfraaien door foto’s of graffiti of zoiets.

Ledendministratie

De ledenadministratie werkt achter de schermen gewoon door. Het is goed te merken dat de aanmeldingen en vragen van voetballers op het moment op een laag pitje staan, wat ook overeenkomt met de veldprestaties. Hopelijk kunnen we binnenkort weer lekker met zijn alleen bij onze club aanwezig zijn.

Commissie Faciliteiten

Onderhoud gebouwen:
Bovenverdieping geheel opgeknapt o.a. stukadoren van gaten in de wanden, daarna alles geschuurd en gesausd met twee-componenten muurverf en de plafonds gewit van de alle kleedkamers,
douchen en scheidsrechterkamers. Zie:https://www.vvgdc.nl/kleedkamer-boven-zijn-opgeknapt
Ook is het trapgat bij de kleedkamers opnieuw geschilderd en zijn diversen plafondplaten in de kantine geschilderd en verfreparaties uitgevoerd waar nodig.

Onderhoud groenstroken en bossage:
Werkzaamheden rondom de velden; zoals coniferen hagen bebossing en slootkanten.
Oude lichtmasten op het B-veld verwijdert en afgevoerd. Hand en spandiensten bij o.a. graaf, kabels- en straatwerk bij de aanleg van de nieuwe verlichting op het B-veld. Werkzaamheden verricht aan de geluidsinstallatiemast, mede behulpzaam geweest bij aanleg camera en kabel. Zie: https://www.vvgdc.nl/vervanging-verlichting-b-veld
Oude afrastering verwijdert en goede gebruikte afrastering gedemonteerd en geplaatst in de lengte van het parkeerterrein. Zie: https://www.vvgdc.nl/hekwerk-langs-parkeerplaats-vernieuwd
Alle voorkomende (kleine) reparatie werkzaamheden uitgevoerd.

Onderhoud velden:
Helaas was het voetbalplezier vorig jaar van korte duur: na een paar wedstrijden lagen de competities weer stil en werd onze voetbaltoekomst opnieuw onzeker. Eén ding bleef een zekerheid: het gras en het onkruid kenden geen corona en groeiden dus lekker door.
Het maaien, sproeien, slepen, blokken, kriebelen, vegen en onkruid bestrijden in en rond de velden ging rustig door. Vanwege het zachte najaar liep het groeiseizoen lang door, op 19 december was de laatste maaibeurt, een nieuw record in onze maaigeschiedenis. Het enige verschil met een “gewoon” seizoen: er hoefden geen netten opgehangen te worden en lijnen zetten was ook niet nodig. Hoewel ons sportpark door veel minder mensen bezocht werd, lag er af en toe nog best wel wat rommel. Vrijwel elke week werd dit netjes opgeruimd.
De machines hebben weer een beurt gehad en zullen binnen afzienbare tijd weer starten. De paden zijn inmiddels mos- en algvrij gemaakt.
Het kunstgrasveld heeft een grote beurt gehad (met dank aan de gemeente Altena) en ook de drainage van dit veld is weer in orde. Ons (bij nat weer) probleemveld heeft de nodige aandacht en hopelijk wordt op korte termijn duidelijk wat we aan het D-veld kunnen gaan doen.
Al met al, we zijn er klaar voor om zo gauw mogelijk weer met ons normale voetballeventje te beginnen! Natuurlijk een woord van dank aan de vele vrijwilligers die er voor zorgen dat het meewerken aan het onderhoud van ons complex een plezierige sociale bezigheid blijft. Een bezigheid die het nuttige met het aangename verenigt.

Commissie Sponsoring

De PR commissie blijft, ook in de corona periode, actief binnen en buiten de vereniging. In de laatste maanden van 2020 heeft de GDC shop vorm gekregen in één van de kleedkamers op de 2e verdieping. Hier is naast de 2e hands kleding en schoenen verkoop ook de mogelijkheid om de nieuwe GDC collectie te bekijken en te passen. In 2021 zal er geregeld de mogelijkheid zijn om hier GDC artikelen te kopen, hierover volgt later meer informatie op de website van GDC. De PR blijft daarnaast actief met het verlengen en actualiseren van huidige en nieuwe sponsor contracten. Ook worden er nieuwe ideeën uitgewerkt om de sponsormogelijkheden aan te passen of uit te breiden, op deze manier kunnen wij nóg beter aan de wensen voldoen van de sponsoren.

De mogelijkheden binnen GDC zijn op offline en online gebied zeer uitgebreid. Vanaf komend seizoen komt er weer een optie bij om op een andere manier in the picture te komen, tussen het A en het D veld worden namelijk vlaggenmasten geplaatst! Interesse of wil je als sponsor meer informatie? Maak het kenbaar aan de PR commissie! à PR@vvgdc.nl

Vacatures

Wij zoeken nog:

Penningmeester (Bestuur)
Gemiddelde tijdsbesteding is 3-5 uur per week (incl. afhandeling diverse mails).

Schrijver/Schrijfster wedstrijdverslagen (Communicatie Commissie)
Gemiddelde tijdsbesteding is 1-2 uur per week.

Begeleid(st)er verkoopacties (Evenementen Commissie)
Gemiddelde tijdsbesteding is 1-2 uur per week.

Organisatietalent zomeravondtoernooi (Evenementen Commissie)
Gemiddelde tijdsbesteding is 1 uur per week (incl. afhandeling diverse mails). In drukke periodes (maart tot september) kan dit oplopen tot 2-4 uur per week.

Organisatietalent toernooien (Voetbal Commissie)
Gemiddelde tijdsbesteding is 1 uur per week (incl. afhandeling diverse mails). In drukke periodes (januari tot juni) kan dit oplopen tot 2-4 uur per week.

Lid Vrijwilligers Commissie (Vrijwilligers Commissie)
Gemiddelde tijdsbesteding is 1 uur per week.

Interesse? Laat wat van je horen.

Verder hoopt het bestuur met jullie allemaal dat we zo snel mogelijk weer mogen voetballen en de kantine weer als ontmoetingsplaats mogen openen. We missen de zaterdagse wedstrijdspanning en bovenal de sociale contacten.

Tot snel.
Bestuur vv GDC,
Paul, Gertjan, Wim, Karin, Tonnie, Arie, Maarten, Maarten en Marcel.

Terug