Feestavond
Op vrijdag 8 november 2019, aanvang 20u, vindt in de kantine van GDC de feestavond van Vrienden van GDC plaats. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De partners van de leden zijn ook van harte welkom. Tijdens de avond zal een artiest optreden. Tevens nemen de aanwezigen gratis deel aan een verloting. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 6 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44.

Contributie seizoen 2019 – 2020
Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen begonnen (2019/2020). Een aantal leden heeft de contributie inmiddels al betaald, dank hiervoor. Bij deze plaatsen we een oproep aan de leden welke nog niet hebben betaald. Wij willen hen verzoeken uiterlijk op 31 december 2019 de contributie ad € 50,– voor het lopende seizoen (2019/2020) te voldoen. Dit kan op twee manieren:
1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.
2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op via 06 – 28 63 44 26.

Financiën
Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken ten behoeve van GDC:
· Vervanging hekwerk rond fietsenstalling
· Prijzenplank ten behoeve van verloting bij entree
· Bijdrage snoeien coniferen
Daarnaast hebben we als “Vrienden van GDC” de toezegging de komende 3 jaar (2019 t/m 2021) jaarlijks minimaal € 2.000 te sparen als bijdrage voor de aanschaf van LED-verlichting rond de velden.

E-mailadres
Als we je e-mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Terug