Feestavond afgelast.

Zoals jullie zullen begrijpen kunnen wij de geplande jaarlijkse feestavond (op vrijdag 6 november 2020) dit jaar onmogelijk door laten gaan. De Corona-pandemie gooit roet in het eten.. Het organiseren van evenementen is tijdelijk helemaal verboden.

Ook de jaarvergadering in maart 2020 heeft als gevolg van de Corona-pandemie geen doorgang kunnen vinden. Wij willen de eerstvolgende jaarvergadering in maart 2021 houden, voor zowel het boekjaar 2019 als 2020.

Contributie seizoen 2020 – 2021

Ondanks deze moeilijke tijden wijzen wij u er op dat het nieuwe voetbalseizoen, dus ook het nieuwe contributiejaar van onze vereniging is gestart. We willen daarom ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2020 – 2021 (€ 50,–) te betalen.

Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

We stellen het op prijs als u de verschuldigde contributie uiterlijk op 31 december 2020 betaald. Alvast bedankt.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

Activiteiten ten behoeve van G.D.C.

Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken:

– De toegezegde bijdrage van € 6.000 voor investering LED-verlichting is in juni 2020 uitbetaald. De LED-verlichting rond het B-veld (trainingsveld) en C-veld (kunstgras) is inmiddels volledig aangelegd en geïnstalleerd

– Elektrische ballenpomp (compressor)

– Bevestigingsmaterialen hekwerk langs parkeerterrein. Het hekwerk is inmiddels vervangen.

– Grond i.v.m. egaliseren strook langs B-veld

E-mailadres

Als we je e-mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door, op: vriendenvangdc@gmail.com.

Terug