Het heeft twee jaar geduurd, maar eindelijk is het dan weer zover:

Feestavond

Datum: Vrijdag 5 november 2021

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Kantine GDC

 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De partners van de leden zijn ook van harte welkom. Tevens nemen de aanwezigen gratis deel aan een verloting. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 3 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken)

Contributie seizoen 2021 – 2022

Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen begonnen (2021/2022). Bij deze plaatsen we een oproep aan de leden die nog niet hebben betaald. Wij willen hen verzoeken uiterlijk op 31 december 2021 de contributie ad € 50,– voor het lopende seizoen (2021/2022) te voldoen.

Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

Financiën

Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken ten behoeve van GDC:

· Wandschilderingen in de kantine

· Nieuwe shirts ten behoeve van barpersoneel

· Snoeien van de coniferen rond de velden

· 2 set reserveshirts met opdruk ten behoeve van de junioren en pupillen

Daarnaast willen wij een bijdrage leveren voor de vervanging van een aantal coniferen rond de velden.

Terug