Feestavond 3 november (20.30u)

Op 3 november houdt Vrienden van GDC een feestavond in de kantine van GDC. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De partners van de leden zijn ook van harte welkom. Tevens nemen de aanwezigen gratis deel aan een verloting.

Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 1 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch/app: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

 

Contributie seizoen 2023 – 2024

Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen begonnen (2023/2024). Een aantal leden heeft de contributie inmiddels al betaald, dank hiervoor. Bij deze plaatsen we een oproep aan de leden welke nog niet hebben betaald. Wij willen hen verzoeken uiterlijk op 31 december 2023 de contributie ad € 50,– voor het lopende seizoen (2023/2024) te voldoen. Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

Financiën

De afgelopen periode hebben wij als “Vrienden van GDC” de volgende investeringen ten behoeve van GDC bekostigd:

· Bijdrage voor aankoop grasmaaier.

· Tweedehands wasmachine t.b.v. wassen hesjes.

· Snoeien van de coniferen rondom de velden.

 

E-mailadres

Als we je e-mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Terug