Feestavond

Datum: Vrijdag 17 november 2017

Aanvang: 20.30 uur

Locatie: Kantine GDC

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De partners van de leden zijn van harte welkom. Opgeven voor deelname aan deze avond voor woensdag 15 november, per mail: vriendenvangdc@gmail.com of telefonisch: 06 -39 78 89 44, (Cor Donken )

 

Contributie seizoen 2017 – 2018

We willen ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2017 – 2018 (€ 50,–) te betalen. Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van “Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat. We willen een ieder vragen de contributie uiterlijk op 31 december 2017 te voldoen. Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

Financiën

Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken:

· bijdrage kappen van bomen en snoeiwerkzaamheden

· herbezetten borstels A-veld

· 3 sets reserveshirts t.b.v. junioren

· Bijdrage investering in zonnepanelen

· Vervanging heggenschaar

 

E-mailadres

Als we je e-mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Dat is makkelijker voor ons. De nieuwsbrief hoeft dan niet rondgebracht te worden, maar kan dan per e-mail worden verstuurd.

Terug