Leden van de Rabobank hebben een uitnodiging ontvangen om stemmen uot te brengen. Uiteraard hopen we dat leden van de Rabobank die GDC een warm hart toedragen een stem op GDC uitbrengen. Bij voorbaat dank!

Terug