Vanmorgen is het rapport van het RIVM met aanvullende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat gepubliceerd. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. Bekijk deze video met toelichting op het rapport.

De GGD  West-Brabant onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten.

Voor burgers heeft het RIVM een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480. Natuurlijk kunnen burgers ook contact opnemen met de GGD. Er is een Q&A samengesteld met vraag en antwoorden over gezondheid en rubbergranulaat. En nadere informatie is ook te vinden op de websites van het RIVM, www.rivm.nl, en GGD GHOR NL, www.ggdghor.nl.

Terug