Beste leden, supporters en vrienden van GDC,

Als bestuur van onze voetbalvereniging willen wij reageren op de krachtige en ontroerende brief van Karin van Hemert. Wij zijn diep geraakt door de inhoud en de ernst van de situatie die zij schetst. Het incident tijdens de wedstrijd tegen Woudrichem 1 staat niet op zichzelf, maar is een symptoom van een groter probleem dat de sportwereld teistert: het gebrek aan respect en sportiviteit.

Het is onaanvaardbaar dat spelers tijdens een wedstrijd blootgesteld worden aan beledigend taalgebruik. Dit gaat in tegen alle waarden waar onze club voor staat. Wij zijn een gemeenschap die respect, integriteit en sportiviteit hoog in het vaandel draagt. Dergelijk gedrag op of rond het veld kan en zal niet worden getolereerd.

Wij begrijpen de frustratie en de boosheid van Hugo en zijn teamgenoten. Hun reactie is menselijk en begrijpelijk, gezien de persoonlijke omstandigheden die Karin met ons heeft gedeeld. Als bestuur nemen we deze kwestie zeer serieus en zullen we stappen ondernemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Ten eerste, zullen we in gesprek gaan met de voetbalbond om onze bezorgdheid over te brengen en te pleiten voor strengere maatregelen tegen verbaal misbruik op het veld. Het is essentieel dat scheidsrechters adequaat reageren op klachten van spelers en actie ondernemen om een veilige en respectvolle speelomgeving te waarborgen.

Ten tweede, we willen iedereen (trainers, teammanagers, assistent scheidsrechters, spelers en supporters) vragen om zich te onthouden van schelden, beledigen en andere negatieve uitlatingen. Dergelijk gedrag draagt niet bij aan de sport en schaadt de sfeer zowel op als naast het veld. Respect voor elkaar, de tegenstander, de scheidsrechter en de supporters is essentieel. We moeten ons altijd herinneren dat we een voorbeeld zijn voor jongere spelers en de (voetbal)gemeenschap.
Behandel elkaar zoals u zelf behandeld wilt worden. Dit betekent sportiviteit tonen, ook als het moeilijk is, waardering uiten voor goede acties van zowel uw eigen team als de tegenstander, en de beslissingen van de scheidsrechter respecteren, ook als u het er niet mee eens bent.

Ten derde, we willen onze clubscheidsrechters vragen om kordaat op te treden bij wedstrijden. Het is van het grootste belang dat regels worden nageleefd en dat alle deelnemers, zowel spelers als trainers, teammanagers, assistent scheidsrechters en supporters, zich gedragen binnen de geest van het spel. We rekenen op jullie om een veilige en respectvolle omgeving te handhaven voor iedereen die betrokken is bij het spel.
Bij gedrag dat niet past binnen de waarden van onze sport, zoals schelden, beledigen, of andere vormen van onsportief gedrag, verzoeken wij jullie om beslist en volgens de regels (geel, rood en/of staken bij herhaling) op te treden. Jullie autoriteit op het veld is essentieel voor het handhaven van de integriteit van onze sport.
Wees niet bang om strenge beslissingen te nemen als de situatie dat vereist. Jullie handelen draagt bij aan een positieve sportomgeving waarin respect en sportiviteit vooropstaan.

Tot slot, willen we een beroep doen op alle leden van onze voetbalvereniging: laten we samen staan voor een sport waarin respect en integriteit centraal staan. We moedigen iedereen aan om elkaar aan te spreken op ongepast gedrag en om elkaar te ondersteunen in moeilijke tijden.

Dit is een kans voor ons als club om een standpunt in te nemen en een voorbeeld te zijn voor anderen. Laten we samenwerken om de voetbalsport te maken tot een plek waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich veilig en gerespecteerd voelt.

Met sportieve groet,
Het Bestuur van GDC

Terug