Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt. Door de KNVB zijn de verenigingen er op geattendeerd om een preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan.

Bij GDC is dit onlangs ook besproken op de bestuursvergadering. Als je de krant opent of via de media hoort wat er de laatste maanden zich openbaard heeft in Nederland, schrik je toch wel. Allereerst denk je dan, ‘’speelt dit ook bij ons’’.

Wij als bestuur hebben daarover niets gemerkt of vernomen. Toch menen wij als bestuur dat we niet onze kop in het zand moeten steken. Om die reden heeft het bestuur besloten om een vertrouwenspersoon te benoemen.
Deze persoon kan dan na het aanhoren van de klacht een vervolgactie uitzetten als dat nodig is.

De vertrouwenspersoon is Gerrit Roelofs uit Genderen, voorheen huisarts in Genderen. Zijn telefoonnummer is 06 532 676 83 email ghroelofs@xs4all.nl.

Met nadruk willen wij als bestuur stellen dat deze vertrouwenspersoon alleen zaken behartigd waarbij het om seksuele intimidatie gaat. De vertrouwenspersoon gaat niet over of een speler of speelster wel of niet de juiste voetbal kwaliteiten heeft of in het juiste elftal speelt.

De KNVB heeft daarover een link gemaakt voor meer informatie:

https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

het bestuur

Terug