Samen een mooie club!

Tijdens de algemene ledenvergadering in december 2017 is door de aanwezige leden goedkeuring gegeven om een vrijwilligersbeleid voor onze vereniging op te stellen. Een flinke klus, waarbij op de uitwerking zowel positieve (‘goed dat iedereen iets moet doen’) als negatieve feedback (‘ik doe niet aan vrijwilligerswerk, dat doen anderen maar’) is gekomen.De commissie én het bestuur van GDC zijn echter van mening dat een bijdrage van ieder lid niet alleen zorgt voor het voortbestaan van de club maar ook voor saamhorigheid, betrokkenheid, leuke contacten, positieve energie en dankbare voetballers!

Donderdag 17 mei 2018 is het vrijwilligersbeleid aan de leden gepresenteerd; een plan waarbij alle ouders van jeugdleden en de actieve leden vanaf 16 jaar en ouder betrokken worden. Vervolgens is aan alle actieve leden gevraagd om online hun voorkeuren voor taken aan te geven. Door een groot deel van de leden is hier gehoor aan gegeven! De commissie probeert zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeuren, de leden die geen voorkeur hebben opgegeven kunnen voor alle taken ingezet gaan worden.

Seizoen 2018-2019 is een jaar geweest van opstarten, het inventariseren en opvullen van de vacatures, het inrichten van het computersysteem waar de vrijwilligersregistratie in staat en het motiveren van de leden om actief hun steentje bij te dragen. Komend seizoen gaan we hiermee verder! De eerder opgegeven voorkeuren blijven van toepassing, tenzij je via het formulier op de website van GDC aangeeft dat je wijzigingen aan wilt brengen. Wijzigingen dienen voor 1 juni 2019 doorgegeven te worden.

Terug